Description

Chúng tôi điều trị đau nhứt, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, căng thẳng, trầm cảm, nghiện, nhứt đầu, tẩy độc và những bệnh da liễu bằng phương pháp trị liễu Đông Y bao gồm:

  • Châm cứu
  • Chạy điện
  • Giắt hơi
  • Cạo gió
  • Đốt ngải cứu
  • Bấm huyệt
  • Kê đơn dược thảo

Chúng tôi nhận điều trị tại gia, xin lấy hẹn

Đặc biệt giảm giá cho cụ già, trẻ em, và người thu nhập thấp

Region
  • No comments yet.
  • Add a review