Description
 • Chăm sóc sức khỏe tại gia dành cho quý vị nào có Medicaid gồm trẻ em, cao niên, and bệnh tật
 • Trở giúp các sinh hoạt cá nhân mỗi ngày, phương tiện đi bác sĩ, làm răng, mắt kiếng
 • Được chọn người thân chăm sóc nếu là nhân tuyện cho phép

Hoàn toàn miễn phí:

 1. Nhân viên full time được bảo hiểm sức khỏe, răng, mắt
 2. Free Defensive Driving Class
 3. Free Notary
 4. Free Obama Care Enrollment
 5. Free public assistances nhu:  xin Medicare, xin Medicaid, Food Stamp, re-new green card hay thi quốc tịch miễn phí nếu đủ tiêu chuẩn
 6. Xin SSA, Retirement, SSI, Disability, và các trợ cấp xã hội miễn phí khác

Quality Healthcare At Home

We provide Home Healthcare Services to all individual that need Activities of Daily Living due to a long-term Illness or as an Elderly person in their home, i.e. Ambulation, transferring, Meal Preparation, Med Assistance, Bathing, etc. We are focused in providing home care to the Vietnamese and Chinese communities. We are an equal opportunity Agency and Employer. We accept Medicaid HMO(Amerigroup, Unitedhealth, Molina). We provide services throughout Texas's major cities.

Location

10308 North Interstate 35, Austin, Texas 78753, United States

Region
Open
Open hours today: 8:30 am - 5:00 pm
 • Monday

  8:30 am - 5:00 pm

 • Tuesday

  8:30 am - 5:00 pm

 • Wednesday

  8:30 am - 5:00 pm

 • Thursday

  8:30 am - 5:00 pm

 • Friday

  8:30 am - 5:00 pm

 • Saturday

  Closed

 • Sunday

  Closed

 • October 22, 2021 10:44 am local time

Contact business
[contact-form-7 404 "Not Found"]
mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a review